High School EindhovenBij High School Eindhoven bieden we hockey, voetbal en tennis aan. Op initiatief van de school bestaat de mogelijkheid om onder leiding van toptrainers en (voormalig) topsporters twee maal per week intensief en actief op niveau bezig te zijn met je favoriete sport. Het gaat om professionele sportbegeleiding voor leerlingen die zich realiseren dat ook studieresultaten belangrijk zijn. Met High School Eindhoven verbinden we leren en sporten, zodat leerlingen het beste kunnen halen uit hun sportieve talent. 
 
Coördinator: dhr. Joost Rabou docent lichamelijke opvoeding.

Kosten:
Gedurende een schooljaar zijn er minimaal 50 trainingen. De kosten bedragen voor voetbal € 300,- en voor hockey en tennis
€ 250,-. Een kledingpakket kost € 100,-.
 


Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma