Informatieavond met minilessen


Wil je na de basisschool naar het gymnasium, het vwo, de havo of de mavo? 
Dan ben je samen met je ouders van harte welkom op onze informatieavond op dinsdag 19 november. Tijdens deze avond geven we je allerlei informatie over het onderwijs op Frits Philips lyceum-mavo. Er worden minilessen gegeven en informatierondes gehouden. 
Inschrijven voor deze avond is niet nodig, iedereen is van harte welkom! Vanaf 18.00 uur kan er in het atrium een keuze gemaakt worden voor de verschillende lessen of informatierondes. Het programma start om 18.45 uur. Rond 21.00 uur wordt de avond informeel afgesloten.

Coördinator van de informatieavond is mw. Annemiek Slob
Informatieavond: 19 november, 18.00 uur tot 21.00 uur 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma