Internationalisering


Tijdens je schoolloopbaan op het Frits Philips zul je merken dat wij het belangrijk vinden om je goed voor te bereiden op een wereld die steeds internationaler wordt. Dat doen we door internationalisering als een rode draad door alle leerjaren te laten lopen. 

In de brugklas besteden we bij veel vakken aandacht aan Europakunde en volg je het project 'Reizen'. Naast deze verplichte onderdelen van internationalisering mag je meedoen aan internationale projecten over robots en hydraulica. Vaak hoort daar een trip naar het buitenland bij om met brugklassers uit andere landen opdrachten uit te voeren. In klas 2 krijg je nogmaals Europakunde en kun je kiezen voor internetprojecten met buitenlandse leerlingen. In klas 3 verbinden we internationalisering en talentontwikkeling met elkaar.

Vanaf klas 4 kun je kiezen of je doorgaat met internationalisering. We bieden dan veel buitenlandse educatieve reizen en versterkt talenonderwijs aan. Uiteindelijk kun je een certificaat krijgen waar je internationale activiteiten op vermeld worden en waarmee je kunt aantonen dat je een echte wereldburger bent geworden op het Frits Philips.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy