Internationalisering


Tijdens je schoolloopbaan op het Frits Philips zul je merken dat wij het belangrijk vinden om je goed voor te bereiden op een wereld die steeds internationaler wordt. Dat doen we door internationalisering als een rode draad door alle leerjaren te laten lopen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 ziet dit er als volgt uit:

In de brugklas besteden we bij veel vakken aandacht aan internationalisering en wordt er in de vierde periode een nieuw project georganiseerd door de sectie Engels.  Meer informatie hierover volgt in de loop van de komende weken.
 
In klas 2 nemen alle leerlingen op kosten van school deel aan de “talendag”, georganiseerd door de talen Duits, Frans en Spaans. Leerlingen kunnen inschrijven op een excursie naar Aken (Duits) of Brussel (Frans), of in de buurt van school deelnemen aan Spaans getinte activiteiten.
 
In klas 3 kunnen de leerlingen zich inschrijven voor een meerdaagse uitwisseling. Dit zijn altijd kleine groepen van ongeveer 10 leerlingen. In het schooljaar 2022-2023 wordt er een uitwisseling georganiseerd met een school Boras (Zweden). Volgend schooljaar wordt dit aanbod in ieder geval uitgebreid met een Franstalige bestemming. De komende jaren komen er nog nieuwe bestemmingen bij.

Vanaf klas 4 zijn er nog meer internationale ervaringen mogelijk. We bieden dan veel buitenlandse educatieve reizen en versterkt talenonderwijs aan. Uiteindelijk kun je een certificaat krijgen waar je internationale activiteiten op vermeld worden en waarmee je kunt aantonen dat je een echte wereldburger bent geworden op het Frits Philips. In het schooljaar 2022-2023 kunnen bovenbouwleerlingen zich inschrijven voor de reizen naar Andalusië en Salamanca en de uitwisseling met een school in Pisa. Volgend schooljaar pakken we meer reizen op.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo