Klankbordgroep


In de klankbordgroep zitten ouders van een afdeling of leerjaar die in een sfeer van onderling vertrouwen en respect kritisch mee willen denken met de school. Het is het streven dat de klankbordgroep in een schooljaar een aantal maal bijeenkomt in het bijzijn van de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling. Vanuit de school zal een aantal onderwerpen aangedragen worden waarop we graag de feedback van de ouders ontvangen. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf vooraf onderwerpen aan te dragen.Tijdens de introductieavonden aan het begin van dit schooljaar was er de mogelijkheid om voor de klankbordgroepen aan te melden. Bij elke klankbordgroep is een lid van de ouderraad aanwezig.
Klik hier voor de data waarop de klankbordgroepen dit schooljaar bij elkaar komen.
Onderwerpen die in meerdere klankbordgroepen aan bod komen, worden door de ouderraad met de rector besproken.
De e-mailadressen van de klankbordgroepen per afdeling/leerjaar vindt u hierna:

Klankbord.havo23@fritsphilips.eu           
Klankbord.havo45@fritsphilips.eu         
Klankbord.klas1@fritsphilips.eu              
Klankbord.mavo234@fritsphilips.eu     
Klankbord.vwo23@fritsphilips.eu          
Klankbord.vwo456@fritsphilips.eu
        
De 7 leerlingcoördinatoren ondersteunen de 3 afdelingsleiders. De leerlingcoördinator is de spil in het team van mentoren, verzuimcoördinator en interne en externe ondersteuningsstructuur.
 

Afdeling Leerlingcoördinatoren
brugklas mw. Inge van Dinteren
mavo dhr. Tommy van Loosdregt en dhr. Erik van Dijk
havo 2 en 3 mw. Lara Gommans
havo 3, 4 en 5 mw. Dominique Hoekstra
vwo bovenbouw mw. Darlyse Comenencia 
vwo onderbouw dhr. Robin Hurkmans
   
  Afdelingsleiders
mavo dhr. Patrick Vreeman
havo dhr. Hans Pastoor
vwo mw. Kerina Heesakkers
 
 

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo