Klankbordgroep


In de klankbordgroep zitten ouders van een afdeling of leerjaar die in een sfeer van onderling vertrouwen en respect kritisch mee willen denken met de school. Het is het streven dat de klankbordgroep in een schooljaar een aantal maal bijeenkomt in het bijzijn van de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling. Vanuit de school zal een aantal onderwerpen aangedragen worden waarop we graag de feedback van de ouders ontvangen. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf vooraf onderwerpen aan te dragen.Tijdens de introductieavonden aan het begin van dit schooljaar was er de mogelijkheid om voor de klankbordgroepen aan te melden. Bij elke klankbordgroep is een lid van de ouderraad aanwezig. Onderwerpen die in meerdere klankbordgroepen aan bod komen, worden door de ouderraad met de rector besproken.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma