Leerlingcoördinatoren


De 7 leerlingcoördinatoren ondersteunen de 3 afdelingsleiders. De leerlingcoördinator is de spil in het team van mentoren, verzuimcoördinator en interne en externe ondersteuningsstructuur. 
 

Afdeling Leerlingcoördinatoren
brugklas mw. Inge van Dinteren
mavo dhr. Tommy van Loosdregt en dhr. Erik van Dijk
havo 2 en 3 mw. Lara Gommans
havo 4 en 5 dhr. S. Janssen
vwo onderbouw dhr. Robin Hurkmans
vwo bovenbouw mw. Darlyse Comenencia
   
  Afdelingsleiders
mavo dhr. Frits Timmermans
havo dhr. Hans Pastoor
vwo mw. Kerina Heesakkers

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy