Leerlingenraad


Het doel van de leerlingenraad is ervoor te zorgen dat de leerlingen op school gehoord worden. Dit betekent dat ze je kunnen helpen met zaken waar je op school tegenaan loopt.
De leerlingenraad bestaat uit 2 groepen waarbij de ene groep zelf beslissingen kan nemen o.l.v. dhr. Vrijburg. De andere groep houdt zich bezig met schoolfeesten o.l.v. dhr. v.d. Woude. DJ's tijdens de feesten zijn leerlingen en docenten. De omzet van feestavonden wordt ingezet voor activiteiten voor leerlingen.
Ook zitten er leden van de leerlingenraad in de MR van school waar ze opkomen voor de wensen en belangen van leerlingen. Alle leerlingen, ongeacht hun leerjaar, kunnen lid worden van van de leerlingenraad. Momenteel zijn bijna alle leerjaren binnen de leeringenraad vertegenwoordigd.
Momenteel is de leerlingenraad actief bezieg met de herinrichting van de school o.a. de mediatheek en een aantal lokalen (111, 112, 116, 118).

De leerlingenraad is te bereiken via leerlingenraad@fritsphilips.eu of via hun Instagram account @leerlingenraad_fritsphilips.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy