Stewards


Tijdens schooljaar 2021/2022 is onze school van start gegaan met een steward-project. Op die manier zijn leerlingen mede verantwoordelijk om ons mooie schoolgebouw opgeruimd en schoon te houden.

Leerlingen uit leerjaar 2, mavo 3, havo 4 en vwo 5 worden volgens schema ingezet om tijdens de pauzes te surveilleren nadat ze hiervoor een training hebben gehad van Op IJgen Weize. Bij de uitvoering van deze taak worden zij begeleid door onze conciërges en ondersteund in de uitvoering door alle andere personeelseden.
Stewards worden zeker niet ingezet als beveiligers of ‘boemannen’ maar vooral als een toegankelijke gastheer of gastvrouw die in staat is medeleerlingen op een gelijkwaardige en respectvolle manier aan te spreken als hun gedrag daarom vraagt. Uitgangspunt is gelijkwaardigheid en de toon is positief.

Leerlingen die hun taak hebben volbracht ontvangen een certificaat.
Het project Steward op School blijkt op veel andere scholen in Nederland een succes!
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo