Lestijden


Ons gebouw is zodanig ingericht dat het niet voelt als een heel grote school. Om deze kleinschaligheid en rust te bevorderen zijn de les- en pauzetijden van de klassen 1 en 2 afwijkend van die van klas 3, 4, 5 en 6.

Wij verwachten dat leerlingen vanaf klas 3 dagelijks tot 17:15 uur beschikbaar zijn voor school. Alle andere leerlingen tot 16:15 uur. Dit in verband met het inhalen van gemiste proefwerken, roosterwijzigingen en/of bijzondere schoolactiviteiten
Voor buitenschoolse activiteiten kunnen andere tijden gehanteerd worden, hierover worden leerlingen tijdig geïnformeerd
Op dinsdag wordt het 40-minuten lesrooster gehanteerd.

Klik hier voor de lestijden van schooljaar 2022/2023. 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo