Medezeggenschap


Er is een Medezeggenschapsraad (MR) voor de drie scholen van de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs (SECVO). De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers.

Daarnaast heeft elke school ook een deelraad die bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. 
Voorzitter van de deelraad is mw. Sanne van den Elsen, docent Engels/CKV/KB.

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma