Meneer Frits


Het verhaal van onze school gaat over de inzet, ambitie en betrokkenheid van “Meneer Frits”, Frits Philips.
Hij werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig ingenieur. Niet veel later vervulde hij een rol als onderdirecteur bij Philips en was hij tevens lid van de directie. Uiteindelijk werd hij president van het Eindhovens elektronicaconcern.
Gedurende zijn leven had hij een passie voor PSV vanwege zijn liefde voor de sport. Frits droeg PSV een warm hart toe. Frits Philips is 100 jaar geworden en ontving gedurende zijn leven veel onderscheidingen vanwege zijn inzet, ambitie en betrokkenheid.
 
“meneer Frits” is een voorbeeld voor ons allemaal, elke dag weer.  
Op 18 oktober 1935 werd Frits Philips onderdirecteur en lid van de directie. Toen gedurende de Tweede Wereldoorlog de top van het concern (zijn zwager Frans Otten en Anton Philips) naar Engeland uitweek en later naar de VS, bleef Frits Philips in Nederland. Van 30 mei 1943 tot 20 september 1943 zat hij opgesloten in het concentratiekamp Vught. Hij slaagde erin een deel van zijn joodse personeel te behoeden voor deportatie, en werd hiervoor op 11 januari 1996 onderscheiden door Yad Vashem.

Zijn rol bij verenigingen en PSV
De vijfjarige Frits Philips verricht op zondag 15 januari 1911 de aftrap van de eerste wedstrijd van het Philips Elftal, de voorloper van PSV Eindhoven. Dit gebeurde op dezelfde plek als waar nu het Philips Stadion staat. Hij bleef zijn hele leven een actief supporter van de club.
Frits Philips is Ereburger van de stad Eindhoven, waar sinds 1995 het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven naar hem vernoemd is, en van de stad Hasselt in Belgisch Limburg, waar tijdens zijn presidentschap de grootste Philips-vestiging ter wereld buiten Eindhoven tot stand kwam. In 2016 zijn het Christiaan Huygens college en het Bisschop Bekkers Lyceum gefuseerd onder de naam Frits Philips lyceum-mavo. 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy