Mentor


Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding en is verantwoordelijk voor zijn klas en voor de individuele leerling. 

In de brugklas betekent dit dat de mentor ervoor zorgt dat je je snel thuis voelt op onze school. De mentor helpt je bij het aanleren van de studiemethode die bij jou past en volgt je studieresultaten.

Mentoruur
Alle mentoren werken met hun klas aan positieve groepsvorming en bespreken het sociaal-emotioneel functioneren met de leerlingen. Daar wordt het mentoruur voor gebruikt. Dit uur kan klassikaal ingezet worden of gebruikt worden voor persoonlijke gesprekjes.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy