Naar het Frits

Welkom!
Alvast kennismaken met 't Frits? Bekijk dan het filmpje hierna.Via het menu kunt u alle informatie vinden over het Frits Philips.

Heeft u nog vragen, neem dan contact gerust contact op met de coördinatoren aanname brugklasleerlingen: mw. Annemiek Slob slo@fritsphilips.eu en mw. Marly de Laat of de leerlingcoördinator brugklas, mw. Inge van Dinteren din@fritsphilips.eu .
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo