Naar het Frits

Welkom!
Op gepaste afstand kennismaken met 't Frits? Bekijk dan het filmpje hierna.


Via het menu kunt u alle informatie vinden over het Frits Philips.

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact gerust contact op met de coördinatoren aanname brugklasleerlingen: mw. Annemiek Slob slo@fritsphilips.eu en mw. Inge van Dinteren din@fritsphilips.eu  of de leerlingcoördinator brugklassen: dhr. Yob van der Woude wou@fritsphilips.eu
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy