Nieuws


Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid in de samenleving, ook op onze school. We proberen onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren. Correspondentie hierover verloopt via de schoolmail. Onderwijs wordt nu op afstand gegeven. Klik hier voor meer informatie.
Hierna een overzicht van de verstuurde brieven.
evaluatie onderwijs op afstand
brief d.d. 25-03-2020
brief d.d. 23-03-2020
schoolexamens
brief d.d. 01-04-2020
brief d.d. 24-03-2020
brief d.d. 19-03-2020
brief d.d. 17-03-2020
update Corona/maatregelen
brief d.d. 01-04-2020 sluiting school onderbouw en 4 vwo
brief d.d. 01-04-2020 sluiting school voorexamenklassen
brief d.d. 16-03-2020
brief d.d. 13-03-2020
brief d.d. 02-03-2020

Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via info@fritsphilips.eu.

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma