Nieuws


Vanaf woensdag 15 juli is de school gesloten vanwege de zomervakantie. In noodgevallen of wanneer u met spoed iemand van de school moet spreken, kunt u een e-mail sturen naar onze bestuurder vbe@huygenscollege.nl. Dit e-mailadres wordt dagelijks bekeken. Vanaf woensdag 19 augustus zijn wij weer telefonisch bereikbaar.

Vakantiegroet voor al onze leerlingen!

Terug naar school, dinsdag 2 juni!

Klik hier voor het filmpje dat gemaakt werd door Studio 040 over deze bijzondere dag.
Terug naar school
brief d.d. 29-05-2020 herstart scholen vanaf 2 juni
nieuwsbrief d.d. 20-05-2020 voor V(S)O scholen
Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid in de samenleving, ook op onze school. We proberen onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren. Correspondentie hierover verloopt via de schoolmail. Onderwijs wordt nu op afstand gegeven. Klik hier voor meer informatie.
Hierna een overzicht van de verstuurde brieven.
Aangepaste bevorderingsnormen schooljaar 2019/2020
brief d.d. 13-05-2020
evaluatie onderwijs op afstand
brief d.d. 07-04-2020
brief d.d. 25-03-2020
brief d.d. 23-03-2020
schoolexamens
laatste loodjes examenklassen
brief d.d. 23-04-2020 TW3 schoolexamens eindexamenleerlingen
brief d.d. 23-04-2020 TW4 alleen voorexamenklassen
brief d.d. 09-04-2020
toetsrooster SE 09-04-2020
brief d.d. 07-04-2020
brief d.d. 01-04-2020
brief d.d. 24-03-2020
brief d.d. 19-03-2020
brief d.d. 17-03-2020
update Corona/maatregelen
brief d.d. 23-04-2020 update onderbouw en 4 vwo
brief d.d. 15-04-2020 afronding schooljaar
brief d.d. 01-04-2020 sluiting school onderbouw en 4 vwo
brief d.d. 01-04-2020 sluiting school voorexamenklassen
brief d.d. 16-03-2020
brief d.d. 13-03-2020
brief d.d. 02-03-2020

Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via info@fritsphilips.eu.

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma