Missie


Het Frits Philips is een toekomstgerichte school met een focus op talentontwikkeling voor alle leerlingen. Daarbij definiëren we talentontwikkeling als het vermogen van iedere leerling om uit te blinken in een of meerdere vakken of vaardigheden. Talent kan aangeboren zijn of kan worden gestimuleerd door oefening en doorzettingsvermogen. De school creëert omstandigheden waarbij leerlingen hun talenten en interesses kunnen ontdekken en zich gericht kunnen ontwikkelen.
Hierbij gaan we uit van drie uitgangspunten:

Meer over onze missie, identiteit, kernwaarden en onderwijsdoelen leest u in onze schoolgids.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo