Ouder- en informatieavonden


Regelmatig contact en overleg met ouders is belangrijk om het succes en de tevredenheid van leerlingen op school te waarborgen.

Informatieavond brugklassen
In de eerste week van het nieuwe schooljaar nodigen we alle ouders van onze nieuwe brugklasleerlingen uit. Zij krijgen deze avond van de mentor alle informatie over het brugklasjaar.

Informatieavond klassen 2-6
In de eerste week van het nieuwe schooljaar nodigen we alle ouders uit. Zij krijgen deze avond van de mentor alle informatie over het leerjaar. De decaan zal, naast de mentor, aanwezig zijn op de informatie-avonden voor de bovenbouw.

Ouderspreekuur
Tweemaal per jaar hebben ouders de gelegenheid zich in te schrijven bij meerdere docenten voor een gesprek. De inschrijving verloopt via Magister. Bij veel inschrijvingen wordt het ouderspreekuur over twee dagen gespreid.

Het ouderspreekuur docentenspreekmiddag en -avond is het moment waar u met de docenten kunt spreken over de vorderingen van het desbetreffende vak van uw zoon/dochter.
 
Mentorgesprek
U kunt gedurende het jaar een uitnodiging voor een gesprek krijgen. 
 
Keuzebegeleidingsavond
Tijdens een keuzebegeleidingsavond ontvangt u informatie over het keuzetraject van uw zoon of dochter.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma