Ouder- en informatieavonden


Regelmatig contact en overleg met ouders is belangrijk om het succes en de tevredenheid van leerlingen op school te waarborgen.
Informatieavond brugklassen
In de eerste week van het nieuwe schooljaar nodigen we alle ouders van onze nieuwe brugklasleerlingen uit. Zij krijgen tijdens deze avond van de mentor alle informatie over het brugklasjaar.
Informatieavond leerjaar 2 t/m 6
In de eerste week van het nieuwe schooljaar nodigen we alle ouders uit. Zij krijgen tijdens deze avond van de mentor alle informatie over het betreffende leerjaar. Naast de mentor zal ook de decaan aanwezig zijn bij de informatieavonden van de bovenbouwklassen.
Ouderspreekuur
Tweemaal per jaar hebben ouders de gelegenheid zich in te schrijven voor een kort gesprek bij maximaal 3 docenten per leerling. De inschrijving verloopt via Magister. Bij veel inschrijvingen wordt het ouderspreekuur over twee dagen verdeeld.
Het ouderspreekuur is het moment waar u met de vakdocenten kunt spreken over de vorderingen van het desbetreffende vak van uw zoon/dochter.
Klik hier voor de handleiding.
Mentorgesprek
U kunt gedurende het jaar een uitnodiging van de mentor krijgen. 
Keuzebegeleidingsavond
Tijdens een keuzebegeleidingsavond ontvangt u informatie over het keuzetraject van uw zoon of dochter.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo