Kosten voor ouders


Gedurende het schooljaar ontvangen ouders facturen via het
e-mailadres van ouder 1.
Klik hier voor de brief over de ouderbijdrage 2020/2021.
Klik hier voor het overzicht van te verwachten kosten schooljaar 2020-2021.
Tegemoetkoming in de studiekosten
Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij de IB-Groep. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.
Als u voor het eerst een tegemoetkoming wilt aanvragen, kiest u op de internetsite
www.duo.nl eerst Studiefinanciering en daarna Tegemoetkoming ouders.
Financiële ondersteuning
Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: Gemeente EindhovenStichting LeergeldJeugdcultuurfondsJeugdsportfonds

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy