Paarse vrijdag


De Nederlandse samenleving is een pluriforme samenleving; veelvormig en divers. Dat is ook zo het Frits Philips. Leerlingen en medewerkers met verschillende achtergronden, culturen, tradities en leefstijlen zullen op school met elkaar leren en (leren) samenleven.
Pluriformiteit heeft alles te maken met vrijheid en gelijkheid. Op onze school zijn verdraagzaamheid en respect  jegens andersdenkenden belangrijke waarden.  

Elk jaar wordt in december de landelijke feestdag 'Paarse vrijdag' op meer dan 500 middelbare scholen georganiseerd. Een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo’s, biseksuelen, lesbo’s en transgenders. Paarse vrijdag wordt gehouden omdat scholen vaak nog geen veilige plek zijn voor zogenaamde LGBT jongeren (LGBT: Lesbian, Homo-, Bi- en transgender). In de werkgroep identiteit is besproken dat we dit initiatief uitstekend bij de identiteit van het Frits Philips vinden passen. Naast solidariteit met LGBT jongeren willen wij deze dag meevieren om solidariteit, verdraagzaamheid en respect te creëren voor alle verschillen die wij onderling allemaal hebben. We willen laten zien dat we een school zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, muzieksmaak, sportvoorkeur, uiterlijk of seksuele geaardheid etc.

Coördinatoren van Paarse Vrijdag  is mw. Ester Massuger, docent levensbeschouwing en lid van de werkgroep Identiteit
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy