Paarse vrijdag


De Nederlandse samenleving is een pluriforme samenleving; veelvormig en divers. Dat is ook zo op het Frits Philips. Leerlingen en medewerkers met verschillende achtergronden, culturen, tradities en leefstijlen zullen op school met elkaar leren en (leren) samenleven. Pluriformiteit heeft alles te maken met vrijheid en gelijkheid. Op onze school zijn verdraagzaamheid en respect jegens andersdenkenden belangrijke waarden.  We respecteren elkaar en elkaars verschillen. Dat staat ook in onze kernwaarden.

Elk jaar wordt op de 2e vrijdag in december de landelijke feestdag 'Paarse vrijdag' op meer dan 500 middelbare scholen georganiseerd. Een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht sekse, gender- of seksuele oriëntatie. Paarse vrijdag wordt georganiseerd omdat scholen vaak nog geen veilige plek zijn voor zogenaamde LGBTQIA+ jongeren (LGBTQIA+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual, + alle andere seksuele oriëntaties, genders en geslachten die niet onder de andere letters vallen). Dit jaar valt Paarse Vrijdag op vrijdag 9 december 2022.

Als Frits Philips willen we laten zien dat we een school zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, muzieksmaak, sportvoorkeur, uiterlijk of seksuele geaardheid etc. Daarom kleuren we op deze dag de school paars. De vlag gaat uit en we zullen de school versieren. We vragen onze leerlingen en personeel om paars te dragen. Daarmee laten we zien dat we elkaar accepteren zoals we zijn.

Deze actiedag wordt georganiseerd door onze GSA (Gender & Sexuality Alliance). De GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.

Contactpersoon voor Paarse Vrijdag en de GSA is mw. Claudia v.d. Kamp, decaan vwo.
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy