Pedagogisch-didactische visie


Pedagogisch-didactische visie
Onze pedagogisch-didactische visie omschrijft de uitgangspunten voor het handelen van de medewerkers van het Frits. Door ons pedagogisch handelen willen we bijdragen aan de brede ontwikkeling van leerlingen. De docent ontwikkelt een antenne om het juiste te doen op het goede moment - ook in de ogen van de leerling. Wij noemen dit pedagogische tact. Didactiek gaat over aanleren van kennis, vaardigheden en houdingen, het vakmanschap van de leraar.

Meer over onze visie leest u hier.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy