Procedure betaling


Via het e-mailadres van ouder 1, zoals dat in Magister geregistreerd staat, wordt een uitnodiging voor de betaling voor de ouderbijdrage en gedurende het schooljaar voor de betaling van excursies en activiteiten verstuurd. Indien er aangegeven wordt te willen betalen, ontvangt ouder 1 een digitale factuur per e-mail.

Onze school werkt samen met Easydus, iDEAL en SISOW voor de facturering. Via Easydus wordt de uitnodiging en de factuur verstuurd. iDEAL is een wijze van betalen en SISOW is een bank met een 'derdenrekening' die het geld voor onze school ontvangt.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma