Schoolleiding


De schoolleiding bestaat naast de rector en twee conrectoren ook uit drie afdelingsleiders voor de mavo, havo en vwo. Afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid in hun afdeling en geven leiding aan het Onderwijzend Personeel in hun afdeling. Afdelingsleiders verzorgen ook lessen in hun afdeling.

De afdelingsleiders worden ondersteund door 6 leerlingcoördinatoren. De leerlingcoördinator is de spil in het team van mentoren, verzuimcoördinator en interne en externe ondersteuningsstructuur. 
 

  Rector 
dhr. Rob Schuurmans 
   
  Conrectoren
  dhr. Rob Heijmans (MEL)
   
  Afdelingsleiders
mavo dhr. Frits Timmermans
havo dhr. Hans Pastoor
vwo mw. Kerina Heesakkers

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma