Schoolleiding


De schoolleiding bestaat naast een rector en conrector ook uit drie afdelingsleiders voor mavo, havo en vwo. Afdelingsleiders zijn binnen hun afdeling verantwoordelijk voor:
- het onderwijskundig beleid, 
- het leidinggeven aan onderwijzend personeel en
- het verzorgen van lessen.

De afdelingsleiders worden ondersteund door 7 leerlingcoördinatoren. De leerlingcoördinator is de spil in het team van mentoren, verzuimcoördinator en interne en externe ondersteuningsstructuur. 
 

  Rector 
dhr. Rob Schuurmans 
   
  Conrectoren
  dhr. Rob Heijmans 
   
  Afdelingsleiders
mavo dhr. Patrick Vreeman
havo dhr. Hans Pastoor
vwo mw. Kerina Heesakkers

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy