Sociale veiligheid


Sociale veiligheid
 
Op het Frits Philips creëren we in een sociaal veilige omgeving door veel aandacht te geven aan positieve groepsvorming en te investeren in een goede band met onze leerlingen. De mentor is hierbij de spil. Hij begeleidt de groep en de individuele leerling. Hij onderhoudt contacten met zijn leerlingen, de ouders en de medewerkers van de school.
De mentor is ook het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers, in het geval er pestsignalen zijn. De mentor zal deze signalen altijd serieus nemen en er, eventueel ondersteund door de leerlingcoördinator of de coördinator sociale veiligheid, mee aan de slag gaan.
 
Het Frits Philips kent twee heldere leefregels:

Deze leefregels vormen het uitgangspunt bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Het is van groot belang om met een klas te werken aan een positief groepsklimaat. In de mentorprogramma’s is daarom vanaf het begin van het schooljaar veel aandacht voor positieve groepsvorming. Als de sfeer in een groep positief is, zorgt dit voor een prettig en veilig leefklimaat en zal er minder pestgedrag voorkomen.
Als er ondanks de inzet op het groepsproces gepest wordt in de klas, kan de mentor de No Blame-methode inzetten. Deze methode gaat niet op zoek naar de pesters om ze te straffen, maar is gericht op ontwikkelen van empathie voor het slachtoffer en het delen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen.
Als de No Blame-methode niet werkt, zijn er andere maatregelen nodig. Deze maatregelen zullen in de meeste gevallen tot doel hebben de relatie tussen pester en slachtoffer te helen, zodat zij binnen de school samen verder kunnen.
Klik hier voor protocollen van o.a. pestgedrag.

Het eerste aanspreekpunt bij pestgedrag is de mentor. Als leerlingen of ouders geen gehoor vinden bij de mentor, vragen hebben over de aanpak van de mentor of andere vragen hebben rondom pestgedrag, kunnen zij zich wenden tot de coördinator sociale veiligheid, mevrouw Dominique Hoekstra.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy