Toetsweken en herkansingen


Frits Philips lyceum-mavo werkt met vier toetsweken per jaar. Dit geldt voor alle leerjaren. Van tevoren wordt afgesproken voor welke vakken er toetsen worden afgenomen zullen worden in die periode.
Klik hier voor de datumlijst toetsweken, herkansingen, e.d.
Deze data vindt u ook in de jaarplanner/agenda op onze site.
 

Het rooster van toetsweek 4 staat in Magister.

De herkansingsregeling voor de bovenbouwleerlingen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het PTA wordt voor 1 oktober uitgereikt aan de leerlingen en gepubliceerd in de ELO van Magister. Inschrijven voor de herkansingen gebeurt via Magister, de leerlingen ontvangen hierover tijdig bericht.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy