Toetsweken en herkansingen


Frits Philips werkt met vier toetsweken per jaar. Dit geldt voor alle leerjaren. Uitzondering tijdens toetsweek 1 zijn de brugklasleeringen, zij volgen de lessen. Van tevoren wordt afgesproken voor welke vakken er toetsen worden afgenomen zullen worden in die periode.
Deze data vindt u ook in de jaarplanner/agenda op onze site. Daar vindt u ook de data van de herkansingen.
Klik hier voor het rooster van toetsweek 3 (TW3).

Toetsroosters staan ook in Magister en zijn altijd onder voorbehoud. Toetsroosters voor mondelinge toetsen worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de toetsweek gepubliceerd.


De herkansingsregeling voor de bovenbouwleerlingen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het PTA wordt voor 1 oktober uitgereikt aan de leerlingen en gepubliceerd in de ELO van Magister. Inschrijven voor de herkansingen gebeurt via Magister, de leerlingen ontvangen hierover tijdig bericht.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy