Toetsweken en herkansingen


Frits Philips lyceum-mavo werkt met vier toetsweken per jaar. Dit geldt voor alle leerjaren. Van tevoren wordt afgesproken voor welke vakken er toetsen worden afgenomen zullen worden in die periode.
Klik hier voor de datumlijst toetsweken, deze lijst volgt z.s.m.
Deze data vindt u ook in de jaarplanner/agenda op onze site.
Op de uitloopdagen na Toetsweek 2 en 3 op resp. maandag 7 februari en maandag 11 april zijn er vanaf het 4de uur lessen volgens rooster. Leerlingen die het 4de lesuur nog een toets moeten maken starten dan daarna met de lessen.
Hierna vindt u de toetsweekroosters voor schooljaar 2021/2022 met de vermelding dat deze roosters onder voorbehoud zijn!
Toetsroosters staan ook in Magister. Toetsroosters voor mondelinge toetsen worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de toetsweek gepubliceerd.

Toetsweek 1 maandag 22 t/m maandag 29 november 2021
Toetsweek 2 maandag 31 januari t/m maandag 7 februari 2022
Toetsweek 3 maandag 4 april t/m maandag 11 april 2022
Toetsweek 4 maandag 4 juli t/m maandag 11 juli 2022


Klik hier voor het schema herkansingen schooljaar 2021/2022
De herkansingsregeling voor de bovenbouwleerlingen is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het PTA wordt voor 1 oktober uitgereikt aan de leerlingen en gepubliceerd in de ELO van Magister. Inschrijven voor de herkansingen gebeurt via Magister, de leerlingen ontvangen hierover tijdig bericht.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy