Versterkt Talenonderwijs


Leerlingen kunnen in het 4e jaar, zowel op de havo als het vwo, ervoor kiezen om een versterkt talentraject te gaan volgen. Dit gaat op vrijwillige basis. Leerlingen kunnen dit doen voor Engels (Cambridge), Duits (Goethe), Frans (Delf Scolaire), en Spaans (Dele).

Leerlingen kunnen via het versterkt talentraject in twee jaar certificaten behalen op respectievelijk B1, B2 en zelfs C1 niveau. Hiervoor dienen leerlingen één of twee jaar een extra uur, twee extra uren of respectievelijk twee-en-een-half extra uren te volgen waarna ze examen doen.

Alle behaalde certificaten worden internationaal erkend en leveren niet alleen een voordeel op wanneer leerlingen aan een buitenlandse universiteit willen studeren, maar ook voor de verdere loopbaan.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma