Errata vwo


ERRATA SCHOOLJAAR 2019/2020
Brief 200703 m.b.t. prestaties 5 vwo wiskunde B
Brief 200703 m.b.t. prestaties 5 vwo wiskunde C

Errata vwo 5 per 27-05-2020.
Erratum PTA vwo5 aardrijkskunde
Erratum PTA vwo5 bedrijfseconomie
Erratum PTA vwo5 biologie
Erratum PTA vwo5 economie
Erratum PTA vwo5 Engels
Erratum PTA vwo5 Frans
Erratum PTA vwo5 geschiedenis
Erratum PTA vwo5 Grieks
Erratum PTA vwo5 kunst-muziek
Erratum PTA vwo5 Latijn
Erratum PTA levensbeschouwing
Erratum PTA vwo5 maatschappijleer
Erratum PTA vwo5 natuurkunde
Erratum PTA vwo5 Nederlands
Erratum PTA vwo5 scheikunde
Erratum PTA vwo5 Spaans
Erratum PTA vwo5 wiskunde-A
Erratum PTA vwo5 wiskunde-B
Erratum PTA vwo5 wiskunde-C
Erratum PTA vwo5 wiskunde-D

Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy