Lerares
Praktisch

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage financieren we allerlei activiteiten en voorzieningen die niet primair tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind.

Uw bijdrage is aftrekbaar

Wellicht ten overvloede: de school is een stichting met een ANBI status. Een vrijwillige gift is, boven het fiscale drempelbedrag, aan te merken als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de Rijksoverheid. Deze bijdrage is bestemd voor het verzorgen van de lessen en wat daarmee samenhangt, zoals de inrichting van lokalen, schoonmaak van het gebouw, verwarming, etc. 

De school organiseert daarnaast nog zaken die niet tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind. Te denken valt daarbij aan gastsprekers en projecten op school, muziek- en toneelavonden, robotica en versterkt talenonderwijs. Deze activiteiten en voorzieningen zijn voor alle leerlingen toegankelijk. 

Zeer waardevol, maar tegelijkertijd komen er ook kosten bij kijken. Om dit ook in de toekomst voor alle leerlingen zonder drempels toegankelijk te houden vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Uiteraard is de bijdrage vrijwillig en bent u dus niets verplicht, maar we hopen dat u deze zaken net als wij belangrijk vindt en passend bij de cultuur van de school van uw kind.

U mag uiteraard ook een hogere bijdrage doen dan wij suggereren, zodat kinderen van ouders die dit niet kunnen betalen ook gebruik kunnen maken van deze voorzieningen. U mag de vrijwillige ouderbijdrage dan ook gerust beschouwen als een solidariteitsheffing waarmee we onze voorzieningen voor alle leerlingen beschikbaar kunnen houden.

Betaling vrijwillige ouderbijdrage

Een uitnodiging voor het betalen van een vrijwillige bijdrage ontvangt u per e-mail op het mailadres dat in Magister geregistreerd staat als ‘ouder 1’. U kunt de bijdrage eenvoudig betalen via iDeal of met een overboeking.